Skip to content

Aktywacja mutacji w genie ABCC8 w noworodkowym cukrzycy ad 9

10 miesięcy ago

691 words

Badania te podkreślają kluczową rolę kanałów KATP w sprzęganiu potencjału błonowego komórek beta (a tym samym wymogu, by wapń uwalniał granulki zawierające insulinę) z metabolizmem składników odżywczych. Wspólny szlak odpowiada za bezpośrednie nakładanie się cech klinicznych związanych z nieprawidłowym uwalnianiem insuliny w następstwie mutacji w ABCC8 i KCNJ11. W porównaniu z pacjentami z cukrzycą noworodkową związaną z mutacją SUR1, pacjenci z cukrzycą noworodkową związani z mutacją Kir6.2 nie wykazali istotnych różnic w częstości występowania niskiej masy urodzeniowej, wieku w momencie rozpoznania lub nasilenia hiperglikemii lub towarzyszącej kwasicy ketonowej. Mutacje KCNJ11 są typowo związane z trwałą cukrzycą noworodkową, podczas gdy większość mutacji ABCC8 wiąże się z przejściową cukrzycą noworodków, być może odzwierciedlającą mniej ciężką postać cukrzycy. Poprzednie doniesienia [3, 4] uwidoczniły niejednorodność objawów związanych z cukrzycą noworodków wywołaną przez mutanta Kir6.2, co może odzwierciedlać dzielenie się porami Kir6.2 zarówno przez kanały neuroendokrynne SUR1-Kir6.2, jak i sarkolemiczne kanały SUR2A-Kir6.2. Neurologiczne cechy kilku osób z cukrzycą noworodków związanych ze zmutowanym kanałem SUR1 sugerują, że kanały KATP zawierające SUR1 mogą kontrolować potencjał błonowy komórek nerwowych, takich jak neurony motoryczne hamujące.
Nasze dane pokazują, że działanie hamujące netto ATP na dwa typy cukrzycy noworodków spowodowane przez zmutowany kanał SUR1 pozostało niezmienione (w porównaniu z SUR1 typu dzikiego) i że zwiększona aktywność kanałów, w warunkach fizjologicznych, była spowodowana przez zwiększenie zależnego od magnezu działania stymulującego SUR1 na pory. Pozycja mutacji, które opisaliśmy, wraz z dalszymi badaniami, powinna zapewnić wgląd w mechanizm stymulujący. To odkrycie jest niezgodne z tym z niedawnego badania31 pokazującego zmianę w hamującym działaniu ATP na zmutowany kanał SUR1.
Eksperymenty zaprojektowane w celu zbliżenia stanu heterozygotycznego poprzez ekspresję mieszanin 1: mutanta z podjednostkami typu dzikiego dały średnie średnie aktywności w fizjologicznych warunkach magnezowo-nukleotydowych, pośrednich w stosunku do kanałów dzikiego typu i zmutowanych. Maksymalna aktywność mieszanych kanałów KATP zmniejsza się wykładniczo, ponieważ liczba podjednostek typu dzikiego (z mniej stabilną aktywną konformacją) 18 zwiększa się w kompleksie. W związku z tym oczekuje się, że efekt mutacji mutacji szybko spadnie wraz z włączeniem podjednostek typu dzikiego. Wyniki sugerują, że mała subpopulacja czystych zmutowanych kanałów może w znacznym stopniu przyczynić się do hiperpolaryzacji komórek beta i być może niektórych neuronów z elektrycznie ciasnymi membranami, których potencjał jest zdominowany przez niewielką liczbę kanałów.
W praktyce klinicznej nie ma możliwości odróżnienia pacjentów z mutacjami ABCC8 lub KCNJ11 od pacjentów z nieprawidłowościami w chromosomie 6q24. Potrzebne jest sekwencjonowanie genów, a użyteczną strategią jest najpierw badanie chromosomu 6 i krótkiego, jedno-egzonowego genu KCNJ11, chyba że pacjenci wystąpią z hiperglikemią po całonocnym poście, w którym to przypadku analizuje się GCK. Jeśli nie zidentyfikowano żadnych mutacji, analizuje się ABCC8 Testy genetyczne mają wyraźny wpływ na poradnictwo i terapię u pacjentów z cukrzycą noworodkową. W przypadku braku odkrycia mutacji w ABCC8, które utrudniają hamowanie przez sulfonylomoczniki, doustna terapia sulfonylomocznikiem powinna być skuteczna u większości pacjentów z cukrzycą noworodkową wywołaną przez zmutowaną SUR1. Skuteczność takiej terapii wykazano również u pacjentów z mutacjami Kir6.2 w badaniu Pearson i wsp., 32, które pojawia się w innym miejscu tego wydania Journal.
Rozpoznanie cukrzycy u ojców z mutacjami ABCC8 jest zgodne z cukrzycą typu 2 u osoby dorosłej lub łagodną postacią przejściowej cukrzycy noworodkowej. Systematyczne badanie krwi u francuskich noworodków sprawia, że jest to mało prawdopodobne, i proponujemy, że mutacje genu ABCC8 mogą powodować monogenną postać cukrzycy typu 2 ze zmienną ekspresją i wiekiem na początku. Potencjalny wpływ nadaktywnych mutacji ABCC8 na rodzinną cukrzycę typu II o wczesnym początku należy jeszcze ocenić, ale nasze odkrycia podkreślają, jak molekularne zrozumienie rzadkiej postaci dziecięcej cukrzycy może oświetlić bardziej powszechną postać choroby.
[przypisy: bezplatne leki dla osob po 75 roku zycia, gruby benek nidzica, cedrob ciechanów ]
[hasła pokrewne: witamina c lewoskrętna forum, cedrob ciechanów, gruby benek nidzica ]

0 thoughts on “Aktywacja mutacji w genie ABCC8 w noworodkowym cukrzycy ad 9”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet stomatologiczny zielona góra[…]