Skip to content

Aktywacja mutacji w genie ABCC8 w noworodkowym cukrzycy

10 miesięcy ago

498 words

Kanał potasowy (KATP) wrażliwy na ATP, złożony z białek beta-receptora sulfonylomocznika (SUR1) i rektyfikacji do wewnątrz kanału potasowego Kir6.2, jest kluczowym regulatorem uwalniania insuliny. Jest hamowany przez wiązanie nukleotydów adeninowych z podjednostką Kir6.2, która zamyka kanał i aktywowany przez wiązanie nukleotydów lub hydrolizę na SUR1, który otwiera kanał. Bilans tych przeciwstawnych działań określa niskie prawdopodobieństwo otwartego kanału, PO, które kontroluje pobudliwość komórek beta trzustki. Postawiliśmy hipotezę, że mutacje aktywujące w ABCC8, które kodują SUR1, powodują cukrzycę noworodkową. Metody
Przebadaliśmy 39 egzonów ABCC8 u 34 pacjentów z trwałą lub przejściową cukrzycą noworodków o nieznanym pochodzeniu. Przebadaliśmy elektrofizjologiczną aktywność zmutowanych i dzikich kanałów KATP.
Wyniki
Zidentyfikowaliśmy siedem mutacji missense u dziewięciu pacjentów. Cztery mutacje były rodzinne i wykazywały pionową transmisję z cukrzycą u noworodków i dorosłych; pozostałe mutacje nie zostały przeniesione i nie znaleziono ich u więcej niż 300 pacjentów bez cukrzycy lub z cukrzycą o wczesnym początku, o podobnym podłożu genetycznym. Zmutowane kanały w nienaruszonych komórkach i w fizjologicznym stężeniu ATP magnezu miały znacznie wyższą PO niż kanały typu dzikiego. Te nadaktywne kanały pozostały wrażliwe na sulfonylomocznik, a leczenie sulfonylomocznikami powodowało euglikemię.
Wnioski
Dominujące mutacje w ABCC8 stanowiły 12 procent przypadków cukrzycy noworodkowej w badanej grupie. Cukrzyca wynika z nowo odkrytego mechanizmu, dzięki któremu zachowane jest podstawowe zależne od magnezu i nukleotydu działanie stymulujące SUR1 na porach Kir i zostaje zachowana blokada przez sulfonylomoczniki.
Wprowadzenie
Cukrzyca noworodków jest formą cukrzycy definiowaną przez początek łagodnej do ciężkiej hiperglikemii w pierwszych miesiącach życia. Stała cukrzyca noworodków wymaga terapii przez całe życie; przejściowa cukrzyca noworodków jest wczesna, z możliwym nawrotem w okresie dojrzewania. Ponad połowa przypadków przejściowej cukrzycy noworodków jest związana z nieprawidłowościami odciśniętego regionu na chromosomie 6q24.1,2 Niektóre przypadki stałej cukrzycy u noworodków i rzadkie przypadki przemijającej cukrzycy noworodkowej są spowodowane mutacjami w genie KCNJ11 kodującym prostaty do wewnątrz potasu podjednostka kanałowa (Kir6.2) wrażliwego na ATP kanału potasowego (KATP) ulegającego ekspresji na powierzchni komórki beta trzustki.3,4 Kilka przypadków permanentnej cukrzycy noworodkowej przypisuje się mutacjom w genach kodujących glukokinazę, 5 czynnik promujący insulinę 1,6 czynnik transkrypcyjny trzustki 1., 7 FOXP3, 8,9 lub eukariotyczny czynnik 2 inicjacji translacji kinazy 3.10
Kanały KATP komórek beta trzustki regulują uwalnianie insuliny. Niewielka liczba nadaktywnych zmutowanych kanałów może hiperpolaryzować komórki beta, zmniejszać napływ wapnia poprzez bramkowane napięciem kanały wapniowe i zmniejszać wydzielanie insuliny. Kanał beta-komórkowy KATP to heterooctamery11-13 złożone z Kir6.214 i receptora sulfonylomocznika o wysokim powinowactwie beta-receptora (SUR1, kodowany przez ABCC8) .15 Kanały KATP łączą metabolizm składników odżywczych z aktywnością elektryczną błon przez wykrywanie nukleotydów adeninowych
[więcej w: śruba gojąca, bezplatne leki dla osob po 75 roku zycia, usg swarzędz ]
[przypisy: ibufen dla dzieci, teleplan bydgoszcz, duduś bielsko ]

0 thoughts on “Aktywacja mutacji w genie ABCC8 w noworodkowym cukrzycy”