Wrestling z Behavioral Genetics: Science, Ethics i Public Conversation ad

Czynią interesującą lekturę, ale wydają się argumentować ze słomy: Jeśli DNA określa nasz [temperament, iloraz inteligencji, zachowanie], pojawiają się następujące problemy etyczne i społeczne: [X, Y, Z]. DNA to brak determinizmu (z rzadkimi wyjątkami mendlowskimi) w jego wpływie na wzrost, rozwój i zachowanie człowieka, niż dieta lub wychowanie. DNA wpływa na zachowanie poprzez RNA i ...

Imatinib and Altered Bone and Mineral Metabolism

Berman i jego współpracownicy (wydanie z 11 maja) informują o swoich odkryciach dotyczących rozwoju hipofosfatemii i związanych z tym zmian w metabolizmie kości i minerałów u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową lub nowotworami zrębu żołądkowo-jelitowego przyjmujących imatynib. Przeanalizowaliśmy globalną bazę danych badań klinicznych sponsorowanych przez Novartis, a także sponta...

Zachorowalność na raka w 161 rodzinach dotkniętych ataksją-teleangiektazją ad 6

Szczególnie interesujące było występowanie wśród obligatoryjnych heterozygot dwóch przypadków nowotworu płuc, żołądka i pęcherzyka żółciowego oraz dwóch przypadków złośliwego czerniaka. Jak zauważono w badaniach retrospektywnych, nie było nadmiaru raka jelita grubego. Zasadniczo jest mało prawdopodobne, aby porównania krewnych z małżonkami dostarczały wystarczającej ilości raków...

nagromadzenie sie kalu i gazów

Plan analizy został dostosowany do miejsca badania i warstw losowych za pomocą testu Cochrana-Mantela-Haenszela (wzmocnionego za pomocą bardziej zaawansowanych metod statystycznych jako analiz potwierdzających). Stosowano uogólnione równania szacujące w celu zapewnienia korekty parametrycznego modelu dla tych efektów projektowych. Stwierdzono, że wartość AP mniejsza niż 0,05 wskazuje na istotnoś...

Najnowsze zdjęcia w galerii alprazolam:

331#owczarek kaukaski allegro , #usg leszno , #badanie kreatyniny cena , #ibufen dla dzieci , #femiflavon , #krem pod oczy z peptydami , #witamina c lewoskrętna forum , #dermatologia estetyczna poznań , #proteza cena , #nebicard ,