Stenty do angioplastyki balonowej lub nitinolu do leczenia choroby tętnic obwodowych

Schillinger i in. (Wydanie 4 maja) wykazało wyższość stentowania pierwotnego stentami nitynolowymi w porównaniu z angioplastyką balonową u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych. Jednak odkrycia podnoszą kwestię w odniesieniu do leczenia restenozy. Leczenie wewnątrznaczyniowe stanowi zwykle drugą opcję leczenia po leczeniu i przed ostateczną rewaskularyzacją chirurgiczną. Restenozę naczynia docelowego po angioplastyce balonowej można początkowo leczyć za pomocą wielokrotnej angioplastyki balonowej, aw kolejnych nawrotach za pomocą stentowania. W międzyczasie ...

Ekspozycja na rad w amerykańskim personelu wojskowym

Tysiące amerykańskich wojskowych zostało potraktowanych aplikatorami radu. Począwszy od II wojny światowej, marynarka wojenna uznała, że mediana zapalenia płuc jest problemem dla stażystów w służbie podwodnej uprawiającej podwodne ucieczki. Udar uchyłkowy stwierdzono u 26,9% uczestników szkolenia w podwodnym ośrodku szkoleniowym w pobliżu Nowego Londynu w stanie Connecticut, a leczenie radu przez otwór nosowo-gardłowy każdej trąbki Eustachiusza zmniejszyło częstość nawrotów objawowego zapalenia płuc u tych stażystów ze 100% do mniej niż 20 procent.1
Osobnic...

Programy płatne za wyniki w ramach praktyk rodzinnych w Wielkiej Brytanii ad 5

Osiągnięcie było wyższe w praktykach o wysokim odsetku lekarzy rodzinnych w stosunku do pacjentów i niższych w praktykach, które były na umowie z Primary Medical Services. Jednak model regresji wielokrotnej wyjaśnił tylko 20 procent zmienności między praktykami, a wszystkie te efekty były niewielkie. Liczba pacjentów, na przykład, spowodowała zmniejszenie osiągnięć o 0,13 procent na każde dodatkowe 1000 pacjentów z listy ćwiczeń. W przypadku zgłoszonego osiągnięcia (tabela 4) czynnikiem o największym skutku było zgłoszenie wyjątku. Wzrost o procent szacowanego od...

W budynku mieszkalnym powierzchnia ruchu jest przedpokój

Ale centralizacja została zintensyfikowana, gdy ministrowie starali się zmusić NHS do modernizacji. Wskaźniki wydajności pomnożyły się, podobnie jak protesty przeciwko ich proliferacji. Przedstawiono krajowe ramy świadczenia usług, szablony do projektowania i świadczenia opieki zdrowotnej. Departament Zdrowia i jego ministrowie byli coraz bardziej aktywni, interweniując w celu karania słabszych wykonawców. Nadpobudliwy rząd pogrążył NHS w inicjatywie po inicjatywie, począwszy od wyznaczania celów na czasy oczekiwania, aż po ustanowienie zespołów do inspekcji czystości w...

Najnowsze zdjęcia w galerii alprazolam:

331#witamina c lewoskrętna forum , #dermatologia estetyczna poznań , #proteza cena , #nebicard , #olx złotoryja , #dawca szpiku kostnego , #przerost trzeciego migdałka , #lekarz internista kto to , #olx chełmża , #choroba bostońska leczenie ,