czynniki ryzyka zakrzepicy

Niespokojna transformacja brytyjskiej narodowej służby zdrowia ad 6

Jeszcze ważniejsze jest wyjaśnienie niecierpliwego pragnienia ministrów, by pchnąć naprzód reengineering NHS jest dowodem, że tempo poprawy wyników nie jest współmierne do tempa, w jakim dodatkowe fundusze wpływają do NHS, a różnica między najlepszymi -praktykujący i działający najgorzej dostawcy nadal działają. Na przykład badanie z zakresu chirurgii jednodniowej, które wykazało, że na...

Więcej »

Wczesna inhalacja tlenku azotu u wcześniaków z niewydolnością oddechową

Bezpieczeństwo i skuteczność wczesnej, małej dawki, długotrwałej terapii tlenkiem azotu wziewnej u wcześniaków z niewydolnością oddechową są niepewne. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane badanie z udziałem 793 noworodków, które były w 34 tygodniu ciąży lub mniej i miały niewydolność oddechową wymagającą mechanicznej wentylacji. Noworodki losowo przydzielano ...

Więcej »

Aktywacja mutacji w genie ABCC8 w noworodkowym cukrzycy ad 9

Badania te podkreślają kluczową rolę kanałów KATP w sprzęganiu potencjału błonowego komórek beta (a tym samym wymogu, by wapń uwalniał granulki zawierające insulinę) z metabolizmem składników odżywczych. Wspólny szlak odpowiada za bezpośrednie nakładanie się cech klinicznych związanych z nieprawidłowym uwalnianiem insuliny w następstwie mutacji w ABCC8 i KCNJ11. W porównaniu z pacjenta...

Więcej »

Głęboka Dermatofitoza i dziedziczny niedobór CARD9 AD 6

Czynią interesującą lekturę, ale wydają się argumentować ze słomy: Jeśli DNA określa nasz [temperament, iloraz inteligencji, zachowanie], pojawiają się następujące problemy etyczne i społeczne: [X, Y, Z]. DNA to brak determinizmu (z rzadkimi wyjątkami mendlowskimi) w jego wpływie na wzrost, rozwój i zachowanie człowieka, niż dieta lub wychowanie. DNA wpływa na zachowanie poprzez RNA i bi...

Więcej »
331#witamina c lewoskrętna forum , #dermatologia estetyczna poznań , #proteza cena , #nebicard , #olx złotoryja , #dawca szpiku kostnego , #przerost trzeciego migdałka , #lekarz internista kto to , #olx chełmża , #choroba bostońska leczenie ,