Skip to content

Odpowiedzi przeciwciał na Haemophilus influenzae Typ b Szczepionki u mężczyzn z infekcją ludzkim niedoborem odporności ad

10 miesięcy ago

499 words

Metody
Projekt i przedmioty badań
Oceniliśmy dwie szczepionki w każdej z czterech klinicznie zdefiniowanych grup, stosując losową, pojedynczą ślepą próbę. Oszacowania wielkości próby z zastosowaniem wariancji odpowiedzi przeciwciał u zdrowych dzieci wykazały, że w sumie 35 osobników w każdej z ośmiu grup umożliwi wykrycie co najmniej 50 procentowej różnicy w średnim mianie przeciwciał, z błędem alfa 0,05 i błąd wersji beta 0,20.
Uczestnicy zostali zwerbowani ze szpitala Johns Hopkins, z prywatnej praktyki oraz z dwóch dużych prospektywnych badań nad infekcją wirusem HIV.38, 39 Protokół badania został zatwierdzony przez Wspólny Komitet ds. Badań Klinicznych szpitala Johns Hopkins i zarządów społeczności badania historii naturalnej. Mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat zostali zaproszeni do udziału w badaniu, jeśli w ciągu pięciu lat nie byli szczepieni H. influenzae typu b lub anatoksyny błoniczej, historia działań niepożądanych w odpowiedzi na szczepienie przeciwko błonicy, ostra choroba przebiegająca z gorączką w momencie rekrutacji lub złe prognozy dla krótkotrwałego przeżycia (jeden lub dwa miesiące). Poinformowano, obserwowano, uzyskano podpisaną zgodę od wszystkich uczestników. Kobietom nie podawano szczepionki, ponieważ szczepionki H. influenzae typu b nie są zalecane w ciąży, a testy ciążowe nie były wykonalne. U 189 osób liczba CD4 + została uzyskana z trzech miesięcy przed immunizacją do jednego miesiąca później. Seropozytywność wirusa HIV oznaczano za pomocą testu immunoenzymatycznego (ELISA) (Genetic Systems, Seattle) z potwierdzeniem Western blot (Dupont, Wilmington, Del.). Pacjentów oznaczono jako seronegatywne lub HIV-seropozytywne wobec HIV i bezobjawowe lub z zespołem AIDS lub AIDS zgodnie z serologicznymi i standardowymi kryteriami klinicznymi. 40, 41 Osoby w każdej grupie losowo przydzielono do otrzymania jednej z dwóch szczepionek. , z rozwarstwieniem według strony rekrutacyjnej. Próbki surowicy uzyskano przed immunizacją i miesiąc po immunizacji.
Szczepionki
Szczepionka polisacharydowa H. influenzae typu b (b-Capsa I, seria M160DJ, Praxis Biologics, Rochester, NY) zawierała 25 .g PRP H. influenzae typu b na dawkę. Sprzężona z białkami szczepionka polisacharydowa typu H. influenzae typu b (PRP-CRM) (HibTITER, seria EX8290, Praxis Biologics) zawierała PRP w postaci oligosacharydów bezpośrednio sprzężonych z CRM | 97, nietoksyczną zmutowaną toksyną błoniczą. Każda dawka szczepionki PRP-CRM zawierała 10 .g PRP i 25 .g CRM197. Żadna ze szczepionek nie zawierała adiuwantu.
Badania laboratoryjne
Miano całkowitego przeciwciała wiążącego PRP określono przez radioaktywny test wiązania antygenu (RABA) 42 w szeregu próbek surowicy. Oznaczenie ilościowe specyficznych dla PRP izotypów immunoglobuliny G, M i A wykonano dla zakodowanych, parowanych próbek surowicy za pomocą ELISA.43. Osobnikom z mianem przeciwciał izotypowych poniżej 0,10 .g na mililitr w teście ELISA przypisano poziom przeciwciała 0,05 .g na mililitr. Całkowite miano przeciwciał anty-PRP obliczono przez dodanie mian przeciwciał IgG, IgM i IgA anty-PRP; Wykazano, że całkowite miana przeciwciał anty-PRP wyznaczone tym testem ELISA korelują ściśle ze standardowymi mianami RABA.44 Miana przeciwciał poimmunizacyjnych mierzono za pomocą technik ELISA i RABA u 127 naszych pacjentów, z korelacją r = 0,88 między testy (P <0,0001) [przypisy: megael tarnów, bimberhobby, gerex bochnia ]

0 thoughts on “Odpowiedzi przeciwciał na Haemophilus influenzae Typ b Szczepionki u mężczyzn z infekcją ludzkim niedoborem odporności ad”