Skip to content

Przejście z insuliny na doustne pochodne sulfonylomocznika u pacjentów z cukrzycą z powodu mutacji Kir6.2 ad 9

10 miesięcy ago

362 words

Trzecim ograniczeniem jest niewielka liczba pacjentów w niektórych badaniach fizjologicznych. Duża liczba pacjentów to niemowlęta lub małe dzieci, więc powtarzane badania były trudne, ponieważ ilość krwi, którą można było pobrać, była ograniczona, a pacjenci bardzo niechętnie zaprzestali terapii sulfonylomocznikiem po ustaleniu leczenia doustnego. Jednakże, byliśmy w stanie wykonać wiele badań fizjologicznych w różnych grupach pacjentów iw większości przypadków przedstawiliśmy sparowane dane przed i po terapii sulfonylomocznikiem. Ostatnią kwestią jest to, że nie przeprowadziliśmy randomizowanego badania sulfo-nylureas w porównaniu z intensywnym leczeniem insuliną, dlatego należy zachować ostrożność przed stwierdzeniem przewagi leczenia pochodną sulfonylomocznika w porównaniu z insulinoterapią w tej grupie pacjentów, mimo że poziomy glikowanej hemoglobiny uległy poprawie. u 100% pacjentów, którzy zmienili leczenie na sulfonylomoczniki. Nasze badanie wykazało, że większość pacjentów z mutacjami Kir6.2 można zmienić z zastrzyków insuliny na doustne leczenie sulfonylomocznikiem i że takie leczenie jest zarówno bezpieczne, jak i bardzo skuteczne w krótkim czasie. Niedawno okazało się, że mutacje w genie kodującym SUR1, który jest drugim składnikiem kanału KATP, powodują cukrzycę noworodków, jak podają Proks i wsp.27 oraz Babenko i wsp.28. (Ostatni artykuł pojawia się w innym miejscu tego numeru the Journal.) Fakt, że czterech pacjentów z mutacjami SUR1 byli w stanie przejść z terapii insuliną na sulfonylomocznik sugeruje, że wielu z tych pacjentów może być również skutecznie leczonych sulfonylomocznikami.28 Jednak nie wszystkie formy cukrzycy u noworodków okazały się odpowiadać leczenie sulfonylomocznikiem. Reakcji na sulfonylomocznik nie obserwowano u pacjentów z homozygotycznymi mutacjami w genie glukokinaz (dane niepublikowane) i nie należy się spodziewać u pacjentów z mutacjami w FOXP3 (które powodują immunodyslakcję, polendokrynopatię, enteropatię i zespół związany z X [IPEX]) 29 lub IPF1 (które powodują agenezję trzustki) .30 Dlatego przed rozpoznaniem stosowania pochodnej sulfonylomocznika w cukrzycy noworodkowej konieczne jest postawienie diagnozy molekularnej. Zalecamy wczesną diagnostykę genetyczną u wszystkich pacjentów z cukrzycą, których choroba została zdiagnozowana przed ukończeniem sześciu miesięcy 7, niezależnie od ich obecnego wieku, ponieważ identyfikacja pacjentów z mutacjami Kir6.2 ma ważne implikacje terapeutyczne.
[podobne: rehabilitacja fala uderzeniowa, usg leszno, naturalne kosmetyki do włosów ]
[przypisy: anr suwałki, megael tarnów, limanówka wałbrzych ]

0 thoughts on “Przejście z insuliny na doustne pochodne sulfonylomocznika u pacjentów z cukrzycą z powodu mutacji Kir6.2 ad 9”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta Warszawa Bemowo[…]