Skip to content

Tag: limanówka wałbrzych

Wysoka dawka Atorwastatyny po udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym ad 6

11 miesięcy ago

216 words

Współczynniki zagrożenia dostosowane do specyficznej przyczyny w grupie leczonej atorwastatyną, w porównaniu z grupą placebo, wynosiły 0,78 (przedział ufności 95%, 0,66 do 0,94) w przypadku udaru niedokrwiennego, 1,66 (przedział ufności 95%, od 1,08 do 2,55) w przypadku udaru krwotocznego, i 0,55 (przedział ufności 95%, 0,21 do 1,40) dla niesklasyfikowanego udaru. Spośród 492 pacjentów, którzy mieli…

Kortykosteroidy wziewne i dzieci

11 miesięcy ago

1001 words

Guilbert i jego współpracownicy oraz Bisgaard i współpracownicy (wydanie z 11 maja) 1,2 badali wpływ wziewnych kortykosteroidów u niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym ze świszczącym oddechem lub zwiększonym ryzykiem astmy. Dwa badania w najlepszym przypadku wykazały marginalną korzyść w grupie wziewnego kortykosteroidu w porównaniu z grupą placebo. Efekt leczenia okazał się nieco silniejszy w…

Dostęp przed zatwierdzeniem – prawo do eksperymentalnych leków

11 miesięcy ago

593 words

Zaskakująca decyzja sądu w maju ubiegłego roku posunęła się naprzód, by umożliwić śmiertelnie chorym ludziom zakup eksperymentalnych leków po wstępnych testach bezpieczeństwa, ale zanim okazało się, że działają. Zespół trzech sędziów Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych w obwodzie DC rozpatrywał proces sądowy z udziałem Abigail Alliance, grupy popierającej pacjentów, przeciwko Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).…

Aktywacja mutacji w genie ABCC8 w noworodkowym cukrzycy czesc 4

11 miesięcy ago

473 words

W rodzinie 19 i rodzinie 28, u których w obu przypadkach występowała przemijająca cukrzyca noworodków, wiek (w latach) w nawrocie przejściowej cukrzycy noworodkowej jest wskazany w szarych symbolach. W rodzinie 17 z przejściową cu- krzycą noworodkową (panel B) pacjentowi III-3 postawiono diagnozę cukrzycy ciążowej (wskazanej przez wyklu- czenie krzyżowe). W rodzinach 13, 16 i 17…

Przejście z insuliny na doustne pochodne sulfonylomocznika u pacjentów z cukrzycą z powodu mutacji Kir6.2 ad

11 miesięcy ago

526 words

Sulfonylomoczniki, klasa leków stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2, zamykają kanały KATP drogą niezależną od ATP, powodując w ten sposób wydzielanie insuliny. Fakt ten sugeruje, że sulfonylomoczniki mogą stanowić odpowiednią terapię dla pacjentów z mutacjami KCNJ11. Wcześniejsze doniesienia opisały sześciu pacjentów z cukrzycą noworodków, których leczenie zostało zmienione z insuliny na doustne pochodne sulfonylomocznika z…

Przejście z insuliny na doustne pochodne sulfonylomocznika u pacjentów z cukrzycą z powodu mutacji Kir6.2 ad 9

11 miesięcy ago

362 words

Trzecim ograniczeniem jest niewielka liczba pacjentów w niektórych badaniach fizjologicznych. Duża liczba pacjentów to niemowlęta lub małe dzieci, więc powtarzane badania były trudne, ponieważ ilość krwi, którą można było pobrać, była ograniczona, a pacjenci bardzo niechętnie zaprzestali terapii sulfonylomocznikiem po ustaleniu leczenia doustnego. Jednakże, byliśmy w stanie wykonać wiele badań fizjologicznych w różnych grupach pacjentów…

Zespół Budd-Chiariego i czynnik V Leiden w noworodku

11 miesięcy ago

494 words

Okazało się, że 2700 g samca niemowlęcia, urodzonego w 35 tygodniu ciąży przez sekcję cesarską, miało wodobrzusze płodowe bez widocznej przyczyny w 33 tygodniu ciąży. Matka miała przeciwciała IgG, ale nie przeciwciała IgM przeciwko wirusowi cytomegalii (CMV). Po urodzeniu dziecko miało umiarkowaną hepatomegalię i łagodne wodobrzusze; wyniki testów czynności wątroby były prawidłowe, a analiza serologiczna…

Otyłość dziecięca: problemy współczesne ad

11 miesięcy ago

410 words

Jednak wzorce aktywności fizycznej wydają się być łatwiejsze do zmiany niż dieta, a regularne ćwiczenia (poza spalaniem kalorii) mogą zwiększać zdolność osoby do odczuwania sytości, więc obecnie oceniane są dodatkowe interwencje mające na celu zwiększenie aktywności fizycznej dzieci. Jak dotąd, zgodnie z John J. Reilly z University of Glasgow w swoim rozdziale w tej książce,…

Wdychany tlenek azotu u wcześniaków poddawanych mechanicznej wentylacji ad 6

11 miesięcy ago

543 words

Nie było również istotnych różnic między grupami pod względem występowania powikłań wcześniactwa (Tabela 4) – w tym sepsa, martwicze zapalenie jelita grubego, przetrwały przewód tętniczy wymagający leczenia, retinopatia wcześniactwa lub ewolucja ustaleń neurologicznych w ultrasonografii – w trakcie lub po podawanie badanego gazu. Tabela 5. Tabela 5. Analizy przeżycia w podgrupach Post Hoc bez przewlekłej…

Poradnictwo i terapia podtrzymująca buprenorfiną-naloksonem na uzależnienie od opioidów ad 6

11 miesięcy ago

63 words

Wyniki dla pacjentów uzależnionych od opioidów Otrzymujących nalokson buprenorfiny w podstawowej opiece zdrowotnej. Wszystkie trzy terapie spowodowały zmniejszenie średniej zgłoszonej częstotliwości stosowania opioidów z 5,3 dnia na tydzień (przedział ufności wynoszący 95 procent, 5,1 do 5,5) na początku do 1,1 dnia (przedział ufności 95 procent, 0,9 do 1,3) podczas indukcji do 0,4 dnia (przedział ufności…